Το Κατοχικό Δάνειο

Ι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μετεκλήθη από την ΕΡΕ ως οικονομολόγος.  Κυριάρχησε ως δημεγέρτης. Μηχανευόταν εχθρούς. Εισέπραττε συσπειρώσεις. Άρχισε με την “Δημοκρατία στο Απόσπασμα”. Περάσαμε στο “ΕΟΚ-ΝΑΤΟ, ίδιο Συνδικάτο”. Οι σχέσεις εργασίας καταγγέλθηκαν ως εκμεταλλευτικές των “μικρομεσαίων”. Οι τελευταίοι τον ψήφισαν μαζικά. Το 1981 οι απολαβές τους αυξήθηκαν κατακόρυφα. Αντιστοίχως και το κόστος παραγωγής. Η Ελληνική […]

© 2024 Γ.Κ Στεφανάκης All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.