Στην σκιά της Ευρώπης

Posted in Διεθνή θέματα, Οικονομία, ΠολιτικήTagged

Ι. Στην σκιά των ευρωπαϊκών θεσμών δεν προάγονται τα ελληνικά συμφέροντα. Δια του ν. 3671/2008 καταστήσαμε εσωτερικό μας  δίκαιο την Συνθήκη της Λισαβόνας. Η τελευταία στο κεφάλαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθιέρωσε ως πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές ελευθερίες. Δεσπόζουσα θέση, μεταξύ αυτών, κατέχει το λεγόμενο τεκμήριο αθωότητας. Ότι, δηλαδή, η αθωότητα δεν αποδεικνύεται. Τεκμαίρεται. Και το τεκμήριο καταρρίπτεται, αποκλειστικά, σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης.

Έτσι πρακτικά ο πολίτης ασφαλίζεται από αυθαιρεσίες του διοικητικού μηχανισμού. Η οικεία διάταξη (άρθρ. 6 ΕΣΔΑ) είναι κατηγορηματική: …«… παν πρόσωπο ( – ) τεκμαίρεται ( – ) αθώον μέχρις ( – ) αποδείξεως της ενοχής του …»…

ΙΙ. Ακατανόητη η προσπάθεια εξαίρεσης της Ελλάδας. Εν τούτοις, το ακατανόητο επιχειρείται. Κατά την διάταξη της § 3 άρθρ. 15 ν. 3888/10 ο φορολογούμενος καλείται, ο ίδιος, ν’ αποδείξει (!!!) το φορολογικώς νόμιμο της περιουσιακής του κτήσης. Η φοροδιαφυγή, αποτελεί έγκλημα. Αυτονοήτως, λοιπόν, η προεκτεθείσα διάταξη ανατρέπει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο Έλληνας είναι ο μόνος (πλέον) ευρωπαίος που καλείται, από το κράτος του, ν’ αποδείξει την αθωότητά του (!!!).

ΙΙΙ. Στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, μάλιστα και κατ΄άρθρ. 28 § 1 του Συντάγματός μας, οι διεθνείς συμβατικοί κανόνες που κυρώνονται νομοθετικά αποκτούν αυξημένη τυπική ισχύ. Έτσι ώστε η νομιμότης αυτή ν’ ασφαλίζεται από πράξεις αυθαιρεσίας οιουδήποτε απροσάρμοστου κοινού νομοθέτη. Ο ν. 3888/10 είναι κοινός νόμος. Άρα η Ελλάς επιμένουσα  στην εφαρμογή του αυθαιρετεί κατά βασικών θεσμών της πολιτιστικής Ευρώπης.

IV. Το κυριώτερο: Ουδείς έλεγχος – ποτέ – έχει εδώ συντελεσθεί χωρίς ανάδειξη διαφορών. Άρα ζούμε σε κοινωνία, εγγενώς, επικίνδυνη. Ο οιοσδήποτε είναι υποψήφιος κατηγορούμενος. Αρκεί να ερωτηθεί. Τελούμε, υπό κρατική τρομοκρατία. Μάλιστα (και) μ’ επιλεκτική δράση της διοίκησης. Αίφνης: Ο κ. Παπούλιας ουδέποτε αρνήθηκε συμμετοχή στον κύκλο των δανειστών του Αν. Παπανδρέου προς φορολογική τακτοποίηση της περίφημης “ροζ – βίλας”. Μ’ όλον τούτο ουδέποτε, φαίνεται, πως ρωτήθηκε σχετικώς (!!!).

V. Σ’ επιστέγασμα, δια του ν. 4152/13 (Α. 107/9.5.13) ορίσθηκε ότι …«… με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα (..) και καταβάλλεται (!!!) ποσοστό 50% του αμφισβητουμένου ποσού …»… Πάγια αντίθετη είναι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ). Επιβεβαιώνει διαρκώς ότι κάθε παρεμπόδιση προσφυγής στην δικαιοσύνη συνιστά απαγορευμένο περιορισμό. Ειδικά έχει κριθεί ότι ιδρύει τέτοια απαγόρευση η προηγούμενη καταβολή ποσού σημαντικού. Εδώ η καταβολή του 50% της διαφοράς είναι αμιγώς πράξη τρομοκρατίας. Αυτό διότι ο έλεγχος μετά προσθέτων και προσαυξήσεων φουσκώνει το λαβείν. Ο πολίτης τρομοκρατούμενος πιέζεται να καταβάλει λύτρα απαλλαγής. Κατά κυριολεξία έχουμε τακτική του τύπου  … ή πληρώνεις ό,τι θέλω ή σου παίρνω ό,τι έχεις. Τέτοιες, όμως, πρακτικές εξωθούν την Ελλάδα στο περιθώριο της Ευρώπης, στην σκιά της. Παγίως καταδικαζόμενη είναι η Ελλάς  στα ευρωπαϊκά όργανα.

VΙ. Τον τόνο στην Ευρωζώνη δίδει η κ. Merkel. Συναντήθηκε με τον κινέζο πρωθυπουργό. Εκεί απέκλεισε την επιβολή δασμών στις φωτοβολταϊκές κατασκευές που εισάγονται, στην Εν. Ευρώπη, από την Κίνα. Έτσι απέρριψε – ασυζητητί – αντίθετη πρόταση των Βρυξελλών για δασμούς ύψους 42%. Ταυτόχρονα η κ. Merkel συζήτησε για ίδρυση εργοστασίων των WV και Basf στα ενδότερα της Κίνας.

Η κ. Merkel επισκέφθηκε και το Παρίσι. Δήλωσε στον κ. Holland πως συμφωνεί στην παράταση προσαρμογής της Γαλλίας επί των δημοσιονομικών. Τόνισε, ταυτόχρονα, ότι επιμένει στην εφαρμογή τους. Κατηφής ο κ. Holland συμφώνησε.

Την δύναμη αποτελεί η Γερμανία. Η αντίληψη Τσίπρα για συνένωση του Νότου εναντίον Βορρά συνιστά αφέλεια. Αν μη τι άλλο: ο Νότος  στερείται μέσων οικονομικής του συντήρησης, άρα και αρωγής προς την Ελλάδα.

Η Γερμανία, κυρίως, χρηματοδοτεί, σήμερα. Η τελευταία, μετά τις εκλογές, θ’ αναδιατάξει την ευρωπαϊκή εικόνα. Προσθέτουμε  στην οικονομική μας αδυναμία και αδυναμία πολιτιστικής μας συμπόρευσης με την Ευρώπη. Διακυβεύουμε, όμως έτσι, σοβαρότατα το ευρωπαϊκό μας  μέλλον.

 

Ελληνικές εξωχώριες

Βενιζέλος από τάφου

© 2024 Γ.Κ Στεφανάκης All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.