Ευρωπαϊκό χάσμα

Posted in Διεθνή θέματα, Οικονομία, ΠολιτικήTagged

Ι. Η Ευρώπη είναι σε ύφεση. Το νότιο τμήμα ασθμαίνει. Η συγκέντρωση του πλούτου στον βορρά επιδεινώνει την κατάσταση στον Νότο. Μειώνεται, εκεί, η ζήτηση. Άρα συρρικνώνεται η παραγωγή. Συνεπώς: αυξάνεται η ανεργία.

ΙΙ. Το διαλυτικό αποτέλεσμα απορρέει από την εφαρμογή των Συνθηκών (!!!). Δι’ αυτών ο εθνικισμός εξοστρακίζεται. Υποκαθίσταται από την ποιότητα. Και την τελευταία συντηρεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός.

ΙΙΙ. Ο ανταγωνισμός αυτός ανέδειξε τον Νότο υποδεέστερο. Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι χαρακτηριστικές. Στην Κύπρο ισχύουν (και πάλι) συναλλαγματικοί περιορισμοί. Άρα έχουμε και ευρώ διαφορικής αξίας. Μειωμένη είναι η αξία του κοινού νομίσματος στον τόπο απ’ όπου δεν επιτρέπεται να εξαχθεί. Αυξημένη, αντιστρόφως, είναι η αξία του αυτού νομίσματος εκεί όπου η κυκλοφορία του είναι ελεύθερη.

Πρόσθετη επιβεβαίωση αποτελεί και η κατάσταση της άλλοτε  κραταιάς Γαλλίας. Είναι επισήμως σε ύφεση. Αδυνατεί να περιορίσει τα ελλείμματά της. Αναγκάσθηκε να ζητήσει και νέα προθεσμία συμμόρφωσης.

IV. Ο Νότος είναι θύμα της προσπάθειας του να διατηρήσει, γενικώς, ανορθολογικούς κρατικούς μηχανισμούς, άρα και κοστοβόρους. Επιστρατεύει οικονομικά μέτρα του τύπου: πλήρωσέ μου ό,τι θέλω ή σου παίρνω ό,τι έχεις Και στην κατεύθυνση αυτή εκσφενδονίζονται εξουθενωτικές περικοπές μισθών και συντάξεων. Διακυβεύεται η αξιοπρέπεια – ενίοτε – και η συντήρηση κρατικών λειτουργών (!!!). Φόροι εξοντωτικοί θίγουν την ουσία των περιουσιακών δικαιωμάτων. Αίφνης: το ακίνητο δεν νοικιάζεται ούτε πωλείται, βαριά (όμως) φορολογείται. Ετσι, λοιπόν, ουσιαστικά εθνικοποιείται.

Ενώπιον της οικονομικής θεομηνίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε  τα επιτόκιά της σε επίπεδα ιστορικώς χαμηλά. Ήδη σχεδόν τα μηδένισε. Το ριζοσπαστικό μέτρο δεν έφερε αποτέλεσμα.  Η Ευρώπη του Νότου, κυρίως, δεν αντιμετωπίζει κρίση προσφοράς. Αντιμετωπίζει οξύτατη κρίση ζήτησης. Οι ψηλές φορολογίες, το οξυμένο κοινωνικό κλίμα, εκπατρίζουν ικανούς και πλουσίους. Επί πλέον, οι αγορές γίνονται διστακτικές εν όψει της αβέβαιης προοπτικής.

Ούτως ή άλλως, η μεσαία τάξη, ανέκαθεν οικονομική ατμομηχανή, δεν έχει χρήματα προς δαπάνη (!!!).

Η αστοχία της ακολουθούμενης πολιτικής είναι φανερή και δια των εφημερίδων (!!!). Απ’ αρχής του έτους οι σημαντικότεροι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες  διαρκώς καταρρίπτουν ιστορικές επιδόσεις (record). Άρα κεφάλαια υπερ–υπάρχουν (!!!). Ο Νότος της Ευρώπης δεν τα προσελκύει.

V. Για την όλη διεργασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι σημαντικό ότι πλέον στον Βορρά πληθαίνουν οι φωνές των διαμαρτυρομένων για τις εκείθεν εκταμιεύσεις προς τους ασθενείς κρίκους. Ακόμη: η υποβάθμιση (και) της Γαλλίας σκιάζει την αξιοπιστία του όλου ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επί τέλους, ζητούμενο είναι, στο πλαίσιο του αδυσώπητου διεθνούς ανταγωνισμού, να θωρακισθεί ο Νότος στα επίπεδα του Βορρά. Όχι ο τελευταίος ν’ αποσαρθρωθεί στο επίπεδο του Νότου (!!!). Η πραγματικότης αναδεικνύει προβλήματα που η θεωρία δεν είχε υποπτευθεί.

VI. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συζητήσεις για την πολιτική ενοποίηση αραιώνουν. Η τραπεζική, εξ άλλου, ενοποίηση, για την οικονομική αιμοδοσία της Ευρώπης, έχει παγώσει. Ο τελευταίος “Spiegel” υπολογίζει ότι από το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης συνολικά λείπουν κεφάλαια ευρώ πεντακοσίων δισ. έως ενός τρις (!!!). Πρόκειται για ζημιές από ατυχείς επενδύσεις και επισφαλή δάνεια. Η καταβολή κεφαλαίων τέτοιου ύψους προϋποθέτει ανάδειξη σαφούς  θεμελίου νομικής ευθύνης, ομοίως και φερεγγυότητα του λήπτη.

Μέχρι  τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου ουδέν σημαντικό θα συμβεί. Εν συνεχεία, όμως, θα επιδιωχθεί, φαίνεται, πλέγμα ρυθμίσεων πολιτικής ενοποίησης των χωρών της Ευρώπης, ώστε και το ευρωπαϊκό πείραμα να πετύχει και το κοινό νόμισμα να σταθεί. Την ανάγκη αυτή δεν υπογραμμίζει μόνον το διευρυνόμενο χάσμα στην Ευρωζώνη. Την υπογραμμίζει, κυρίως, η εκρηκτική άνοδος της Ασίας.  Τα τεράστια μεγέθη της, η παραγωγικότητα και η σιδηρά πειθαρχία των λαών της.

Η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα έχουν ανάγκη από ισχυρή θωράκιση ώστε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της Ασίας που διαρκώς οξύνεται.

Ευρώ ή Λιρέττα

Ελληνικές εξωχώριες

© 2024 Γ.Κ Στεφανάκης All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.