Στοιχεία ιστορικής καταγωγής

Εκ πατρός υπήρξε παππούς του ο Γεώργιος Εμμ. Στεφανάκης, πατέρας του τελευταίου ο Καπετάν Μανώλης, Μυλοποταμίτης και ορεσίβιος, πολεμιστής κατά των Τούρκων. Είχε μετάσχει της Επανάστασης του 1866 και είχε οικονομικά εξοντωθεί. Τις σπουδές του νεαρού – τότε – Γεωργίου στην Φιλοσοφική των Αθηνών χρηματοδότησε ο έμπορος Ρεθύμνης Καλογένητος. Μετά διετή σπουδή επιστρέφει στην Κρήτη ως Ελληνοδιδάσκαλος. Αλλά, τότε, εκρήγνυται η επανάσταση του 1897 στην οποία και μετέχει. Επί Ηγεμονίας ασκεί καθήκοντα Γ.Γ. της Παιδείας. Το 1905 λόγω ανάμειξηςστο κίνημα του Θερίσου φεύγει στην Κύπρο. Με τη νικηφόρο λήξη των Βαλκανικών πολέμων, αναλαμβάνει την οργάνωση της Εθνικής μας Παιδείας στην Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη. Αλλάμετακινείται στην Θεσσαλονίκη με την εκεί εγκατάσταση του Βενιζέλου το 1916. Τότε διευρύνεται και η διοικητική του εξουσία επί πλέον σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Εκ μητρός ο παππούς του Ευάγγελος Μυτιληναίος υπήρξε εκ των σκαπανέων της ελληνικής βιομηχανίας.

Η εκ πατρός προγιαγιά του, Αικατερίνη (Κατίγκω) ήταν αδελφή του Ελ. Βενιζέλου.

Εκ των κόλπων της οικογενείας ανεδείχθησαν τρεις Πρωθυπουργοί, όχι – βεβαίως – της αυτής εμβελείας. Πρωθυπουργοί, εν τούτοις.
Ήτοι : Ελ. Βενιζέλος, Σ. Βενιζέλος, Κ. Μητσοτάκης.