Νομική Δράση – Νομική Αρθρογραφία

Νομική Αρθρογραφία

«Εμπορικότητα μίσθιου χώρου προς εγκατάσταση διαφημιστικής επιγραφής». Σχόλιο σε ΕΑ 8791/81 ΕΕμπΔ ΛΔ (1983), 384 επ.

«Επαγγελματική στέγη και εταιρίες του ΑΝ 89/67. Σχόλιο σε Εφ. Πειρ. 1410/81 ΕΕμπΔ ΛΓ (1983), 244 επ.

«Η έννοια της Διεθνούς Συναλλαγής» (γνμδ.), ΕΕμπΔ 547 (1985), 547.

«Η νομική φύση των κατ΄ αναπροσαρμογή του κεφαλαίου ΑΕ εκδιδομένων μετοχών αναφορικά (και) προς την νομισματική νομοθεσία», ΕΕμπΔ ΛΘ (1988), 534.

«Αξίωση επίδειξης εγγράφου από μέτοχο Α.Ε.» ΕΕμπΔ Ν. (1999), 754 επ. «Υπέρβαση της προθεσμίας εκκαθάρισης της ΑΕ», ΕΕμπΔ Ν (2007), 202 επ.

«Επιβαρυντικαί περιστάσεις του άρθρου 2 ΝΔ 4000/59 εν συρροή εξυβρίσεως και εγκλήματος κατά των ηθών», ΠοινΧρ Κ (1970), 233 επ.

«Φοροδιαφυγή και Απάτη», ΠοινΧρ ΛΒ (1982), 213 επ. «Απάτη και αστρολογικές προβλέψεις» (γνμδ.), ΠοινΧρ ΛΣΤ (1986), 859 επ.

«Ελεύθερο Συνάλλαγμα κτήση και διατήρησή του από κατοίκους ημεδαπής», ΝοΒ 29 (1981), 205 επ.

«Αντισυνταγματικότητα προσωπικής κράτησης», ΝοΒ Σχόλιο σε ΜΠΑ 12857/83 ΝοΒ 31 (1983), 1238 επ.

«Αδυναμία εκπλήρωσης χρηματικής παροχής», Σχόλιο σε Εφ. Αθ. 5025/90 ΝοΒ 39 (1991), σελ. 91 επ.

«Περί της υποχρεωτικότητας ή μη επιδόσεως προγράμματος πλειστηριασμού στους προσημειούχους κατά τον ΚΕΔΕ», Δ. 19 (1988), 313 επ.

«Εννοια ασφαλιστικού μέτρου» Σχόλιο Δ. 15 (1984), 147.

«Η επ΄ονόματι του κληρονόμου μεταφορά των κληρονομιαίων ονομαστικών μετοχών προ της αποπληρωμής του φόρου», ΔΦΝ Λ (1976), 1059 επ.

«Εκδοση φύλλου ελέγχου στο όνομα συγχωνευθείσης ΑΕ» ΔΦΝ ΛΣΤ, 1124 επ.

«Ποινική μεταχείριση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής», ΔΦΝ 39 (1985), 659 επ.

“Η φύση των φορολογικών ποινικών διατάξεων”, ΔΦΝ 40 (1986), 83 επ. Σχόλιο σε ΑΠ (Ολομ.) 644/1988

«Φοροδιαφυγή»», ΔΦΝ 43 (1989), 694 επ.

«Η υποχρέωση καταβολής ποσοστού του αμφισβητουμένου φόρου για την άσκηση προσφυγής – Η γενική εξουσία του δικαστηρίου στον προσδιορισμό χρηματικών ποινών και προστίμων», ΔΦΝ 55 (2001).

«Η παθογονία του δικαιοδοτικού μας συστήματος», ΔΦΝ 60 (2006), 18 επ.

Βιβλιοκρισία Χαρίκλειας Δημακοπούλου «Η πορεία προς σύνταξιν Ελληνικού Αστικού Κώδικος (Η Περίοδος των Αναζητήσεων 1822-1891)», ΝοΒ 861 (2011)

Αυτοτελή Μελετήματα:

α) “Τα Μετά την Αποχή” Γράφτηκαν επ΄ευκαιρία παρατεταμένης δικηγορικής αποχής του 1984, εκτίθενται οι απόψεις του συγγραφέαγια τους όρους προαγωγής της δικηγορίας. ΄Ο,τι, ακριβώς, δηλαδή, αποτέλεσε, κατά τα άνω, την συνδικαλιστική του πεποίθηση. Το βιβλίο εκδόθηκε δαπάναις του. Πραγματοποίησε τρεις συνολικά εκδόσεις.

β) “Φόρος ο Φονικός” “Ακτινογραφία της δημοσιονομικής και οικονομικής μας κατάστασης” Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Επίκεντρα” το Φθινόπωρο 1996, περίληψή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο της 5.12.96, επίσης και στην εφημερίδα “Εστία”.

γ) “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κράτος της Θεσσαλονίκης“. Εκεί αντιμετωπίζεται το ζήτημα του Εθνικού Διχασμού υπό οπτική γωνία διαφορετική της συνήθους. Έκδοση “Ιδρύματος Μελέτης Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου” 2006.

δ) “Η Αξία των Πηγών της Ιστορίας” πρόκειται για δοκίμιο – κατ΄ουσίαν – περί της αληθείας, που έτσι καταλαμβάνει μεθοδολογικά κάθε ανθρώπινη αξιολόγηση. Έκδοση “Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου” 2007.

ε) “O Βενιζέλος στα Μάτια των Εχθρών του“. Η δράση του μεγάλου πολιτικού εκτίθεται όπως συνάγεται – κυρίως – από τους ίδιους τους εχθρούς του, όπως επίσης και από κρίσιμα (και μη αμφισβητούμενα) γεγονότα της εποχής (1910-1935). Εκδοση “Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου” 2008.

στ) “Δοκίμιον Περί Τύχης” (Βενιζέλος ο αγαπημένος της). Αξιολογείται η έννοια της τύχης όπως και η σημασία της στ΄ ανθρώπινα. Ομοίως και συμβολή της στον θρύλο που υπήρξε ο Βενιζέλος.

ζ) “Η δίκη των οκτώ και η εκτέλεση των έξι” (Ένα δράμα του σύγχρονου Ελληνισμού). Ο Γ.Κ. Στεφανάκης μαζί με τους Κ. Δεσποτόπουλο, Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Ν. Βασιλάτο, Χαρ. Δημακοπούλου και Δημ. Μιχαλόπουλο εκθέτουν τις απόψεις τους για ό,τι επί δεκαετίες συγκλόνισε τον Ελληνισμό.

η) “Αποστασίας Ανατομή” (πρόλογος Κωνστανίνου Σβολόπουλου, Ακαδημαϊκού).


Μελετήματα, Φορολογικά – Μακροοικονομικά
στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

«Γιατί όχι πλήρης μετατρεψιμότητα της δραχμής;», Νοεμβρ. 1988.

«Πειστικό εγκώμιο του φόρου επιτηδεύματος», Φεβρ. 1990.

«Δανείστριες τράπεζες και ναυτιλιακές εταιρίες», Φεβρ. 1991.

«Γενική αντικειμενικοποίηση της φορολογίας το μόνο μέσο αντιμετώπισης φοροδιαφυγής», Αυγ. 1991.

«Η αποχή των δικηγόρων», Φεβρ. 1993.

«Αντικειμενική φορολόγηση αλλά πως; …..», Φεβρ. 1994.