Επικοινωνία

Στεφανάκη Ντέσκας Κωνσταντίνου & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων
Ακαδημίας 18, 10671, Αθήνα
T: 210 3618722
F: 2103639409
info@sdklaw.gr