Αφρικανική Ελλάς

Posted in ΠολιτικήTagged

Ι. Ο Σύριζα υποσχέθηκε τον ουρανό και τα άστρα. Ως κυβέρνηση συντήρησε και επέτεινε μέτρα φορολογικής βαρβαρότητας.

Έχει φέρει την χώρα σε συνθήκες πρωτοφανούς ανέχειας. Η φτωχοποίηση διευρύνεται. Και συναγωνίζεται τον παραλογισμό των μέτρων.

ΙΙ. Μικρόνοες μόνον ή σαδιστές  ήταν δυνατό να επινοήσουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)  που έχει επιβληθεί στις δικηγορικές  υπηρεσίες. Πρόκειται, κατά την αφηρημένη του σύλληψη, για φόρο επί εκάστης συναλλαγής. Ανέρχεται δε σε 23% επί του αντικειμένου της. Ο δικηγόρος υποχρεούται να τον προεισπράξει, ώστε να τον αποδώσει στο δημόσιο. Αυτή είναι η θεωρητική διάστρωση. Η πράξη είναι άλλη. Υπό το παραμιλητό της διάχυτης  φτώχειας, ουδείς δέχεται αύξηση του κόστους της συναλλαγής του κατά 23%. Αρνούνται όλοι να επωμισθούν τον ΦΠΑ.

Αλλά η άρνηση καταβολής από  τον πελάτη δεν απαλλάσσει  τον δικηγόρο από την “απόδοση” (!!!). Έτσι η απότιση  του ανείσπρακτου συμπιέζει τις μικτές απολαβές του δικηγόρου. Ο φόρος επί της συναλλαγής μεταλλάσσεται σε πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Σε φόρο, όμως, που επιβάλλεται, τελικά, όχι επί του εισοδήματος, αλλά επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Δηλαδή: φορολογούνται οι δαπάνες ως εισόδημα (!!!).

Ενώπιον τέτοιου φορολογικού τρελλοκομείου η διαφυγή είναι όρος επιβίωσης. Είναι ευλογία αυτοσυντήρησης.

ΙΙΙ. Όμοια τα συμβαίνοντα αναφορικά και προς την μισθωτή εργασία. Υπάλληλος τριαντακονταετούς προϋπηρεσίας επιβαρύνει μηνιαίως τον εργοδότη με € 3.392. Εισπράττει, ο υπάλληλος, μετ΄αφαίρεση των κρατήσεων, μόνον € 1.775 Η εισφορά ΙΚΑ ανέρχεται σε € 1.091. Η φερόμενη ως εγγυημένη σύνταξη ανέρχεται σε € 360. Συντρέχει και φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) € 526.  Άρα: i. ο εργαζόμενος εισπράττει, περίπου, τα μισά του εργασιακού κόστους (!!!).   ii. Ελπίζει σε σύνταξη αντιστοιχούσα, μόλις, στο 8% του κόστους αυτού (!!!). iii. Κατέχεται από πλήρη ανασφάλεια για την ανταπόκριση απέναντι του καταρρέοντος, άρα και άκρως αναξιόπιστου, κράτους. Ήδη, ο κλάδος υγείας βρίσκεται σε αφασία.

IV. Διαστέλλουν οι κρατούντες, μεταξύ κράτους και φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Είναι εκτός πραγματικότητας. Ο Αρχηγός του νεοελληνικού λαϊκισμού έχει κρατικοποιήσει την ασφάλιση. Με διαταγή του 300.000 περίπου κομματικοί μισθοφόροι πήραν σύνταξη χωρίς καταβολή εισφορών. Πρόβαλαν τίτλους εθνικής αντίστασης. Κρατικοποιήθηκε, έτσι, η κοινωνική ασφάλιση (!!!).

Εκεί, στο κράτος, είναι η ρίζα του κακού. Η Ελλάς υποφέρει διότι αδυνατεί να συντηρήσει τον διεφθαρμένο και ανοικονόμητο κρατικό μηχανισμό.

V. Κορυφούται – ακουσίως για τον Σύριζα – πολύτιμη η προσφορά του. Ότι, δηλαδή, οι προεκλογικές του ανοησίες αποτελούν παράδειγμα του λοιπού προς αποφυγή. Μας έχουν οδηγήσει στην καταστροφή.

Έχουμε λόγω Σύριζα περισσότερη ανάγκη ευρωπαϊκού οίκτου. Για να μας παρασχεθεί απαιτείται να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Άλλως  θα φύγουμε από την Ευρώπη. Θα γίνουμε Αφρική. Διαβατήριό μας θα είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ό,τι, δηλαδή, καταξέσκισε ο κ. Τσίπρας, αντί των μνημονίων (!!!).

Αντιληπτική δυσχέρεια

Νεοαποικισμού επίχειρα

© 2024 Γ.Κ Στεφανάκης All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.