Ελληνικές εξωχώριες

Ι. Την παραγωγικώτερη μεταπολεμική δημόσια επένδυση, έχει αποτελέσει η καθιέρωση πλαισίου εγκατάστασης εξωχωρίων εταιρειών. Η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή το θέρος του 1967 έδωσε το έναυσμα.

Ευρωπαϊκό χάσμα

Ι. Η Ευρώπη είναι σε ύφεση. Το νότιο τμήμα ασθμαίνει. Η συγκέντρωση του πλούτου στον βορρά επιδεινώνει την κατάσταση στον Νότο. Μειώνεται, εκεί, η ζήτηση. Άρα συρρικνώνεται η παραγωγή. Συνεπώς: αυξάνεται η ανεργία.

Ευρώ ή Λιρέττα

Ι. Το ευρώ, ως σκληρό νόμισμα, επιτελεί προστατευτική λειτουργία. Ασφαλίζει, κυρίως, εισαγωγικές χώρες. Αναχαιτίζει τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Ό,τι, δηλαδή, προκαλείται από διακυμάνσεις, μάλιστα, απότομες πρώτων, κυρίως, υλών ανελαστικής ανάγκης, φερ’ ειπείν, πετρελαίου.

Το Κατοχικό Δάνειο

Ι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μετεκλήθη από την ΕΡΕ ως οικονομολόγος.  Κυριάρχησε ως δημεγέρτης. Μηχανευόταν εχθρούς. Εισέπραττε συσπειρώσεις. Άρχισε με την “Δημοκρατία στο Απόσπασμα”. Περάσαμε στο “ΕΟΚ-ΝΑΤΟ, ίδιο Συνδικάτο”. Οι σχέσεις εργασίας καταγγέλθηκαν ως εκμεταλλευτικές των “μικρομεσαίων”. Οι τελευταίοι τον ψήφισαν μαζικά. Το 1981 οι απολαβές τους αυξήθηκαν κατακόρυφα. Αντιστοίχως και το κόστος παραγωγής. Η Ελληνική […]

Δυοίν θάτερον

Ι. 2010:  Οι αγορές  αίρουν την εμπιστοσύνη τους. Παύουν να μας χρηματοδοτούν. Το δημόσιο χρέος συγκλονίζει την χώρα. Δεν επιδιώκεται – ολεθρίως – ίαση του πάσχοντος τμήματος. Οδηγούμεθα, έτσι, μοιρολατρικά, σε μόλυνση του όλου (!!!).

Βαρύ ολίσθημα τα κομματικά δάνεια

Ι. Τα κόμματα εισπράττουν εύκολα. Πληρώνουν δύσκολα. Το ζήτημα είναι πασίγνωστο. Μ΄όλον τούτο κομματικές διοικήσεις κρατικών – κυρίως – τραπεζών παραβίασαν το αυτονόητο. Χρηματοδότησαν κόμματα.

Ασυνέπειες συνέπειες

Ι. Συνθήκη του πολιτεύματος αποτελεί κάθε τηρούμενη από το κράτος πρακτική. Επί της φορολογίας, ανέκαθεν, η Ελλάς  διαπραγματεύθηκε με τις επί μέρους κατηγορίες πολιτών αφορολόγητες παροχές. 

Ασθμαίνων Νότος

Ι. Διαρκώς περισσότερο εξανεμίζεται ως φαντασμαγορία η, εν τούτοις, θεσπισμένη σύμπτυξη των χωρών της Ενωμένης Ευρώπης. Μόλις στις 30.3.2010 δημοσιεύθηκε στην “Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.” η Σύμβαση της Λισσαβόνας.

Αλλαγή ανομολόγητη

I. Ανδρέα Παπανδρέου αντιγράφει ο κ. Τσίπρας. Ρηματικά δεν χρησιμοποιεί, βεβαίως, ως σύνθημα τον όρο “αλλαγή”. Εκτρέφει, όμως, όλες τις προσδοκίες που ο όρος αυτός θέρμανε στα τέλη του ’80.

Εκ Κύπρου το μήνυμα

Ι. Διαπιστώνεται από πολλούς τιμωρητική απότμηση κυπριακών καταθέσεων στο ύψος των πέντε δισ. οκτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ. Όσοι βλέπουν έτσι (και μόνον) το ζήτημα δεν βλέπουν καλά.

Που βαδίζουμε;

Ι. Βάθυνε η απογοήτευση. Η προοπτική του “λεφτά υπάρχουν” κατέληξε στην Τρόικα. Η υπόσχεση για επάνοδο στις αγορές εντός του 2012 κατέληξε στο P.S.I. (κούρεμα ομολόγων).

Έλλην Δεσμώτης

Ι. Εύρυθμη λειτουργία Πολιτεύματος σημαίνει Νομοκρατία. Ο Πλάτων μετριάζοντας τον ιδεαλισμό της “Πολιτείας”, υπογράμμισε νηφάλια το αξίωμα αυτό, δια του “Πολιτικού”. Το αυτό, άλλωστε, (καθ’ υπερβολήν) δίδαξε και ο  φίλος και δάσκαλός του Σωκράτης με το θυσιαστικό του παράδειγμα.

Η Ελλάς εκβάλλει το οικονομικό αίμα της

Ι. Εκ των διηγήσεων του Πλουτάρχου (Α΄ αιών μ.Χ.) διαπιστώνουμε ότι οι Έλληνες έχουν ου μόνον “γλώσσαν” αλλά και “ους” συκοφαντικόν. Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, το 1952, ο γενάρχης των Παπανδρέου, Γεώργιος, ζητούσε προς επιβίωση, στέγαση στον Παπάγο.

Κεφαλαίων επαναπατρισμός

Ι. Ζούμε  υπό ηλεκτρονική τραπεζική. Άρα συνολικά τα ημεδαπή  χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι διεθνώς προσβάσιμα. Ελληνικά ομόλογα, καταθετικά επιτόκια κ.ο.κ. διατίθενται διαρκώς παντού.

Περί “φοροδιαφυγής”

Ι. Εξ ορισμού το σφάλμα παρέχει βάση, μοιραία, προς χάραξη πολιτικής. Και είναι σφάλμα η επίμονη απαξίωση των φορολογουμένων μας. Είναι επικίνδυνη η διαρκής  δυσφήμιση  των Ελλήνων έναντι των λοιπών Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Διδαχή Θρησκευτικών

Ι. Αφιλοσόφητη, άρα και εσφαλμένη, υπήρξε η εξουθένωση των θρησκευτικών στα σχολικά προγράμματα. Αποδοχή θρησκείας (οιασδήποτε) σημαίνει, προεχόντως, αποδοχή κώδικα συμπεριφοράς.

Εξουσίας άτη

Ι. Ύβρεως κύρωση είναι η άτη. Έγκειται σε πνευματική – θεόθεν – τύφλωση που οδηγεί τον αλαζόνα,  αν και κυρίαρχο του έπους,  στην αυτοκαταστροφή.

Επενδυέτω: Τις;

Ι. Μηδείς εν Αθήναις διδaσκέτω φιλοσοφίαν. Υπό το Ιουστινιάνειον  αυτό διάταγμα (νεαρά) του 529 έκλεισε (και) η Πλατωνική Ακαδημία. Αριθμούμε, τότε, ζωή 916 ετών. Είχε, ασφαλώς, ξεθωριάσει η φιλοσοφική κίνηση των Αθηνών. Την χαριστική βολή έδωσε, πάντως, το διάταγμα.

© 2022 Γ.Κ Στεφανάκης All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.