Νομική Δράση – Δικαστικές αποφάσεις

Yποθέσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος που χειρίσθηκε :
α. Υπεράσπιση περιωνύμου ληστού Βερνάρδου (ο ληστής με τις glailleules).
β. Κύρος στην ημεδαπή εξωχώριος εταιρείας (ΑΠ – Ολ – 2/2003)
γ. Ανυπαρξία διαιτητικής απόφασης εάν κηρύσσεται η διαιτησία διεθνής χωρίς να υπάρχει στοιχείο αλλοδαπότητας. Το τελευταίο δεν απορρέει από συμφωνία. Αποτελεί στοιχείο χειραφετημένο της βούλησης των μερών (ΕφΑθ 4744/2012).

Ειδικώτερα και με πολιτικές απηχήσεις:
α. Ακύρωση του νόμου – πλαισίου ΑΕΙ του 1985 (ΑΕΔ 30/1985).
β. Υπεράσπιση πολιτικής αγωγής στην υποκλοπή συνδιαλέξεων Γραμματέα Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, Πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικών για την ιδιωτικοποίηση της “Ηρακλής αγετ”, Β΄ Τριμ. Πλημμ. Αθηνών (αποφ. υπ΄αρ. 42890α/21.5.93).
γ. Υποστήριξη του κύρους των λευκών ψηφοδελτίων στις βουλευτικές εκλογές του 2004 (ΑΕΔ 12/2005).

Εφαρμογής Ευρωπαϊκού Δικαίου:
α. Κατάργηση δεσμευμένων λογαριασμών (ΣτΕ 2541/88),
β. Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων (ΑΠ – Ολ – 10/2000) και (ΔΕΚ – Λουξεμβούργο – αποφ. 27ης.10.2005 C – 329/2003).
γ. (ΣτΕ – Ολ – 2393 – 2394 – 94/2004).